Verksamheten
Vårt arbete skapar snabbt ett mycket stort förtroende hos våra kunder
Vårt arbete - Din trygghet
Vår verksamhet är att utföra
löpande bokföring,
skattedeklarationer avseende moms, arbetsgivareavgifter och anställdas skatter,
resultatbudgetar,
bokslut,
årsredovisningar,
inkomstdeklarationer
för aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskilda firmor och delägare.
Rådgivning inom redovisning och beskattning.
Bollplank inom en mängd olika frågor, där du bör kontakta oss först,
då vi kan ge dig en ingång till hur det skall kunna lösas.

Vi har tillgång till en mängd olika mallar för avtal, allt från anställningsavtal till fullmakter.

Till hemsidan