Medarbetare

Viking Persson, 65 år
Företagsledare

Civilekonom och har ca 35 års erfarenhet med redovisning och beskattning från redovisningsbyrå, revisionsbyrå och ekonomichef.

Gör skattedeklarationer, bokslut, årsredovisningar och inkomstdeklarationer, ansvarig för rådgivning ut till kund.

Christer Persson, 32 år, gör löpande bokföring, avstämningar och skattedeklarationer.  

Ingrid Persson, 63 år, tar hand om vår egen bokföring, fakturerar och gör inköp.

Till hemsidan